Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Zondagsschool

De zondagsschoolvereniging is opgericht op 10 januari 1946. De vereniging stelt zich ten doel de bevordering van christelijke kennis en christelijk leven onder de kinderen van 4-12 jaar. Elke zondag na de kerkdienst wordt er aan de kinderen een Bijbelverhaal verteld.

Omdat we een vereniging zijn hebben we ook leden, de leden betalen een contributie van € 5,-- per jaar. Het werk van de zondagsschool wordt bekostigd uit de contributies, vrijwillige bijdragen, de wekelijkse bijdragen van de kinderen en uit de jaarlijkse collecte van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Kinderen die tot een gezin behoren dat als Hersteld Hervormd geregistreerd staat en 4 jaar zijn geworden, krijgen een uitnodiging om naar de zondagsschool te komen, daarnaast is ieder kind zonder uitnodiging ook van harte welkom. Er bezoeken per jaar ongeveer 200 kinderen de zondagsschool. Elke zondag wordt er door een juf of meester een verhaal uit de Bijbel verteld.

De zondagsschool wordt in vier verschillende groepen gehouden in 'Eben-Haëzer', een groep van 4-6 jarigen, een groep van 6-8 jarigen, een groep van 8-10 jarigen en een groep van 10-12 jarigen. Er zijn ongeveer 25 leidinggevenden. De tijden zijn na de kerkdienst van 11.15 tot 12.15 uur. Op avondmaalszondagen wordt er geen zondagsschool gehouden.

Ter gelegenheid van het Kerstfeest wordt er een Kerstfeestviering op Tweede Kerstdag gehouden waarbij iedereen uitgenodigd is. Vlak voor de zomervakantie verlaten de leerlingen die voor 1 oktober 12 jaar (ge)worden (zijn) de zondagsschool. Op deze bijeenkomst worden ook de ouders en grootouders uitgenodigd.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit