Dagelijks Woord

Meer over Jantina

Jantina

Mijn kindertijd in Ouddorp was een mooie periode in mijn leven. Sinds oktober 2006 doe ik kinderevangelisatiewerk in Roemenië. Op 16 september 2009 ben ik door Kimon, (dhr. C. Moerman) in samenwerking met onze gemeente (ds. H. Lassche) officieel uitgezonden. Het lijkt nog maar kort geleden en toch is er ondertussen ook al veel gebeurd. Ik spreek Roemeens en ik ken de cultuur veel beter. Ik ben getrouwd in 2012 met mijn Roemeense man Eugen en we zijn door God rijk gezegend met onze zoon Jamel (2014) en onze tweeling Eva en Eliza (2016).

Het kinderevangelisatiewerk wordt ondersteund door mijn trouwe Hometeam en familie, vrienden en gemeenteleden die om ons heenstaan. Ik ben erg dankbaar voor ieder die meeleeft, meebidt en het kinderwerk financieel mogelijk maakt. Ook de Hersteld Hervormde gemeente in Ouddorp wil ik hartelijk bedanken voor hun geestelijke en financiele ondersteuning!

In het kinderevangelisatiewerk probeer ik vooral te werken met christenen uit de plaatselijke kerken. Ik organiseer wekelijks clubs voor kinderen en tieners. De kinderen horen de Bijbelverhalen, leren Bijbelteksten en Bijbelse liedjes, leren hoe ze zich moeten gedragen, spelen spelletjes en knutselen met elkaar. Ook organiseer ik paas- en kerstevangelisaties, vakantiebijbelweken en andere activiteiten waarin kinderen in aanraking komen met het Evangelie. In onze BER (Biseric? Evangelic? Român?) gemeente organiseer ik met de vrouw van de plaatselijke evangelist maandelijks een ontmoeting voor moeders in de gemeente.

Ook probeer ik leidinggevenden van andere clubs te motiveren en hen te helpen met de juiste lesmaterialen.

Mijn gebed is dat ik voor de kinderen in mijn provincie Mehedin?i een wegwijzer naar de Heere Jezus mag zijn. Zo vertelde Roxana: ‘we gingen even naar het winkeltje en een man daar zei dat ik niet naar de kinderclub moest gaan, maar ik kom wel, want hier leer ik over de Heere God’.

Meer informatie over het evangelisatiewerk onder de Roemeense kinderen kunt u vinden op www.kimon.nl en op facebook Kimon in Roemenie.

We hopen dat u Jantina en het evangelisatiewerk ondersteunt in het gebed. Ook giften (onder vermelding van Roemenië / Jantina) zijn van harte welkom op: NL70RABO0157518744 t.n.v. Stichting Kimon.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit