Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Jongensclub

Ha jongens,

Welkom op de webpagina van Jongensclub Benjamin! Je vind hier allerlei informatie over de club. Naast de praktische informatie, hopen we regelmatig ook wat foto’s te plaatsen van de clubavonden, zodat je die naderhand kunt terugkijken en aan iemand kan laten zien.

Wat doen we op Jongensclub Benjamin?

Op de Jongensclub willen we allereerst samen stil staan en nadenken over het Woord van God. We beginnen de avonden met het lezen uit de Bijbel, passend bij de inleiding die de leiding om beurten hoopt te houden. Wat heeft de Heere tot ons te zeggen en wat vraagt Hij van ons? Aansluitend denken we samen na over het onderwerp d.m.v. een verwerking waarvoor bijv. stellingen of een quiz worden gebruikt. En natuurlijk mag je al je vragen stellen! Na de pauze is er ruimte voor een leuke activiteit. Zo maken we allerlei dingen van o.a. hout, doen we een spel of gaan we voor een activiteit naar buiten. Aan het eind van de clubavonden sluiten we gezamenlijk af.

Voor wie?

De Jongensclub is voor jongens die zitten in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.

Wanneer?

De Jongensclub komt ongeveer om de 2 weken op vrijdagavond van 19:00 – 21:00 uur bij elkaar in verenigingsgebouw Eben-Haëzer (Preekhillaan 3, Ouddorp). 

D.V. de volgende data hoopt Jongensclub Benjamin bij elkaar te komen in seizoen 22/23: 9 september, 23 september, 7 oktober, 21 oktober, 11 november, 25 november, 9 december, 23 december, 20 januari, 3 februari, 17 februari, 10 maart en 24 maart. 

Wat kost het?

Voor een seizoen wordt € 15,00 p.p. gevraagd. Van dit geld betalen we o.a. het drinken, de koop van materialen en het clubuitje. Ouder(s)/ verzorger(s) wordt gevraagd het bedrag over te maken naar rekening NL72 RABO 0142 7769 39 t.n.v. Jeugdwerk HHG Ouddorp. Belangrijk: vermeld de naam van uw kind en de naam van de club.

Vragen?

Heb je nog vragen, of wil je wat (laten) doorgeven? Je kunt ons bereiken via telefoon of app op 06-52223608 of via de e-mail op jcbenjamin[at]hhgouddorp.nl

Namens de leiding van harte welkom op de Jongensclub!

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit