Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Meisjesclub

Informatie seizoen 2023-2024

Hoi meiden,

We zijn blij dat we jullie weer mogen uitnodigen voor de club.

Jullie zijn van harte welkom op onze eerste clubavond, D.V. vrijdag 15 september 2023. Deze avond gaat het over 'Heel de wereld moet het weten' n.a.v. Handelingen 8:26-40.  

Kom jij ook ?

Wie zijn wij : Meisjesclub Mirjam;

Wat doen wij : Wij openen de Bijbel, zingen en bidden en samen iets gezelligs doen;

Waarom doen wij dat : Wij willen met elkaar luisteren wat de Heere ons door zijn Woord wil leren;

Waar zijn wij te gast : In een van de zalen van Eben Haëzer Preekhillaan 3 in Ouddorp;

Wanneer club : Vanaf begin september tot april van 19.00 – 21.00 uur op vrijdagavond 1 x per twee weken;

Voor wie : Meisjes van de basisschool groepen 7 + 8;

Hoe ziet een avond eruit: Na het welkom zingen en bidden wij met elkaar. De vertellingen gaan altijd over een thema daarom lezen wij eerst het Bijbelgedeelte wat over dat thema gaat. Na de vertelling hebben we een verwerking en proberen we de kern uit het verhaal te halen en die te onthouden. Na de vertelling gaan we iets creatiefs doen of een spel .Je krijgt ook iets te drinken met een traktatie die jullie om de beurt mee mogen nemen.

Thema: ‘Jona (niet)  luisteren als de Heere roept’:
29 september – De Heere regeert (Jona 1)
13 oktober – Bidden in het donker (Jona 2)
27 oktober - In zak en as (Jona 3)
10 november - Is dit wel eerlijk (Jona 4)
24 november - Meer dan Jona is hier (Matth. 12:38-42)
8 december- Hart voor de schepping (Gen. 1)
22 december - Kerstavond
Thema: 'Jezus, de Messias, wie zeg jij dat Ik ben':
19 januari - Kun jij zien? (Joh. 9)
2 februari - 2x geboren (Joh. 3:1-5, 14-16)
16 februari - Zie het Lam Gods (Joh. 1:19-34)
8 maart - Volg Mij (Matth. 9:9-13)
22 maart - Hij leeft (Joh. 11:1-6, 21-25, 39-44)

16 maart- kinderappèl

Wat zijn de kosten : voor een seizoen wordt € 15,00 gevraagd daar betalen we het drinken van en de creatieve dingen. Ouder[s] worden gevraagd dit over te maken naar rekening NL72 RABO 0142 7769 39 t.n.v. Jeugdwerk HHG Ouddorp. Vermeld de naam en de club waar uw kind op zit;

Wij als leiding vinden het erg fijn als jij ook komt! Tot ziens op de clubavond!

De kern van de Bijbel vinden we in Johannes 3 : 16:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die Hem gelooft , niet verderve, maar het eeuwige leven hebben.

Deze boodschap stellen wij centraal op elke clubavond.

Heb je nog vragen? Mail dan naar meidenclubmirjam[at]hhgouddorp.nl. Bellen mag ook 06-83615966 of 0187-684704. 

Bekijk hier wat foto's. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit