Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Verenigingen

In onze gemeente staat al het jeugd- en verenigingswerk onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De kerkenraad heeft een Commissie Verenigingswerk in het leven geroepen. Die bestaat op dit moment uit een tweetal leden van de kerkenraad, waaronder de voorzitter en per vereniging of club wordt één vertegenwoordiger afgevaardigd.

De commissie heeft onder andere als doel de onderlinge band en verstandhouding tussen de clubs en verenigingen te bevorderen.
In het menu vindt u informatie over de verschillende clubs en verenigingen die actief zijn in onze gemeente. Wees welkom op de diverse bijeenkomsten!

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit