Dagelijks Woord

Nieuw bankrekeningnummer kerkvoogdij

31 mei 2023

Nieuw bankrekeningnummer kerkvoogdij

Door het steeds meer op afstand komen staan van de Rabobank, ervaren we belemmeringen bij het afstorten van de collectegelden in afstand en veiligheid voor de vrijwilligers die het tellen en afstorten verzorgen. Om die redenen hebben we dan ook besloten om een bankrekeningnummer bij de Regiobank te openen die in de praktijk brengt een Buurtzame bank te zijn. Onze vrijwilligers kunnen nl. in het kantoor te Stellendam de collectegelden afstorten zoals we dat “vroeger” gewend waren.

Het nieuwe bankrekeningnummer is NL02 RBRB 8841 4310 75

Wat betekent dit voor u ?

Door de opening van de nieuwe bankrekening zullen we op termijn de 2 bankrekeningen die we nu voor kerkvoogdij en aflossing hebben, gaan opzeggen. Velen van u gebruiken deze bankrekeningen nu voor het overmaken van een gift. In het vervolg verzoeken wij aan u dit te doen naar bovenstaand nieuwe bankrekeningnummer en ook om de automatische overschrijvingen om te zetten naar het nieuwe bankrekeningnummer.

Tevens verzoeken wij u om bij de omschrijving aan te geven waar de gift voor is bedoelt; kerkvoogdij, aflossing, pastoraat, onderhoud, verenigingsgebouw etc.

Voor alle duidelijkheid de wijziging heeft geen betrekking op uw gaven voor de diaconie die haar eigen bankrekeningnummer behoudt.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit