Dagelijks Woord

Nieuw bankrekeningnummer diaconie

13 juni 2023

Let op, ook de diaconie heeft een nieuw rekeningnummer!

Nieuw rekeningnummer diaconie

Met ingang van heden heeft de diaconie een nieuw rekeningnummer. De reden hiervoor is evenals bij de kerkvoogdij, de afstand die meer en meer ervaren wordt bij de Rabobank.

Wanneer u geld wilt overmaken naar de diaconie of een automatische overschrijving heeft geregeld dan vragen we u vriendelijk om vanaf nu het volgende rekeningnummer te gebruiken.

NL46 RBRB 8841 4311 56 t.n.v. Diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp.

U maakt het onze penningmeester gemakkelijk als u de bovenstaande veranderingen wilt doorvoeren in uw administratie waarvoor onze hartelijke dank!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit