Contact


Predikant
Ds. D. Zoet
Preekhillaan 5
3253 VJ Ouddorp
Tel. 0187-681355

Pastoraal medewerker
Dhr. A. J. Speksnijder
(contact via predikant)

Geestelijk verzorger ‘de Vliedberg’
Ds. H. Juffer
Westerlookade 20
2271 GA Voorburg
Tel. 070-2050257

Kerkenraad
Postbus 50
3253 ZH Ouddorp

Scriba kerkenraad
dhr. A. J. van Wijk
Bernhardweg 23
3253 BC Ouddorp
Tel. 0187-683516
scriba[at]hhgouddorp.nl

Kerkvoogdij
Postbus 173
3253 ZJ Ouddorp

Rekeningnummers:
NL18RABO0314145192 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Ouddorp
NL39RABO0153587989 t.n.v. Kerkbouw HHG Ouddorp
NL28RABO0314145206 t.n.v. Diaconie HHG Ouddorp

Secretaris kerkvoogdij
Dhr. L. J. Flikweert
De Kille 8
3253 ES Ouddorp
Tel. 0187-682649

Koster
Dhr. C. van der Klooster
Duinkerkerweg 2
3253 AJ Ouddorp
Tel. 0187-682588

Koster/beheerder Eben-Haëzer
Dhr. K. Groeneveld
Tel. 0187-683040

Algemeen e-mailadres:
Voor vragen over zaken die de gemeente betreffen óf voor vragen over de website kunt u een mailtje sturen naar: info[at]hhgouddorp.nl