Welkom

Uitgelicht

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp!

Op deze website vindt u informatie over onze gemeente en alle aspecten van het gemeente-zijn. Neemt u de tijd om de verschillende onderdelen aan te klikken en maak kennis met ons gemeenteleven. De knoppen aan de linkerzijde helpen u gericht te zoeken. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan gerust contact met ons op via info@hhgouddorp.nl.

We heten u ook van harte welkom in onze diensten (met inachtneming van de informatie op de pagina ‘Corona’). Het kerkgebouw van onze gemeente kunt u vinden aan de Diependorst 18a in Ouddorp. Reguliere zondagse diensten beginnen om 09.30 u en 18.30 u

Wij maken hierbij ook van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op ons privacystatement.

Foto’s startdag

De foto’s van de startdag op 24 september jl. staan op de pagina Commissie Verenigingswerk. Deze pagina is te vinden via het menu.

Startavonden catechisaties

Beste jongelui, de uitnodigingen voor het nieuwe catechisatieseizoen komen eraan en misschien heb je die al ontvangen. We hopen het seizoen te starten met een tweetal introductieavonden. Die avonden zullen worden verzorgd door Gerwin Rikkers, de Veldwerker van Stichting Ontmoeting die al jaren op ons eiland actief is. Hij zal vertellen, wie hij is en wat voor werk hij doet. Daarna wil hij graag met jullie interactief aan de slag gaan. Daarvoor zal hij Mentimeter gebruiken. We verzoeken jullie deze avond een telefoon mee te nemen of samen te doen met iemand die een telefoon bij zich heeft. Op basis van de gegeven antwoorden (anoniem) zal hij met de groepen in gesprek gaan.

De indeling van de avonden is als volgt:

4 oktober 19.00 uur 12 en 13-jarigen en 20.15 uur 14 en 15-jarigen
6 oktober 19.00 uur 16 en 17-jarigen en 20.15 uur 18 jaar en ouder

Het is de bedoeling dat op de tweede avond de catecheten aanwezig zullen zijn. Zij hopen beiden op donderdagavonden de catechisaties te gaan verzorgen. De ouders zijn van harte welkom om mee te luisteren en hun betrokkenheid te laten zien.

Zondagsschool

Als bestuur van de Zondagsschool hebben wij in overleg met de Kerkvoogdij besloten het zondagsschoolwerk gezamenlijk met al de kinderen en leidinggevenden  te beginnen. Daarom is dan ook besloten om met alle kinderen die op de zondagsschool komen dit seizoen te beginnen  in de Eben-Haëzer kerk. De startbijeenkomst is op DV zondag 28 augustus 2022. De aanvang van dit zondagsschooluur is op de gebruikelijke tijd na de kerkdienst en vangt aan om half 12. Dit zondagsschool uur zal ook via de kerktelefoon zijn te beluisteren.

Wij nodigen dan ook alle kinderen, leiding en bestuur uit om op deze startbijeenkomst aanwezig te zijn.

De zondag daarop hopen wij weer op de gebruikelijke wijze  zondagschool te mogen houden en wel op 4 september 2022.

Wilt u het werk van de Zondagsschool steunen is een gift van harte welkom gezien de kosten voor de aanschaf van de roosters gewoon doorgaan. U kunt een eventuele gift overmaken op rekeningnummer  NL38 RABO 0351 2046 52 tnv. Zondagsschool ’t Mosterdzaadje te Ouddorp.

Jaarrooster 2022

Van het jaarrooster 2022 is een nieuwe versie gepubliceerd. Het is terug te vinden in het menu.

Corona update 21 maart

Met dankbaarheid aan Hem die ons dat nog schenkt, zullen met ingang van DV komende zondag 27 maart weer twee diensten worden gehouden zoals vóór de coronapandemie gebruikelijk was en afgelopen zondag is afgekondigd. Lees verder op de pagina Corona voor meer uitgebreide informatie.