Welkom

Uitgelicht

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp!

Op deze website vindt u informatie over onze gemeente en alle aspecten van het gemeente-zijn. Neemt u de tijd om de verschillende onderdelen aan te klikken en maak kennis met ons gemeenteleven. De knoppen aan de linkerzijde helpen u gericht te zoeken. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan gerust contact met ons op via info@hhgouddorp.nl.

We heten u ook van harte welkom in onze diensten. Het kerkgebouw van onze gemeente kunt u vinden aan de Diependorst 18a in Ouddorp. Reguliere zondagse diensten beginnen om 09.30 u en 18.30 u

Wij maken hierbij ook van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op ons privacystatement.

Kerkbodepuzzel

In de kerkbode van donderdag 14 mei 2020 is een deel van de puzzel weggevallen. De juiste versie staat op de website onder ‘Gemeentenieuws’ en dan doorklikken naar ‘De Kerkbode’.

Uitzendschema

Voor het actuele schema van de doordeweekse uitzendingen verwijzen wij u graag naar De Kerkbode, via het menu van deze website (Gemeentenieuws -> De Kerkbode).

Uitzendingen

Dankbaar en blij zijn wij, dat de doordeweekse uitzendingen in een behoefte voorzien. Het is de bedoeling dat de komende weken iedere dag een nieuwe uitzending wordt opgenomen. Deze wordt in de loop van de dag één of twee keer herhaald. De bedoeling van de herhaling is, dat mensen die de ene of de andere keer de uitzending niet kunnen horen, omdat zij dan de nodige zorg krijgen, alsnog de gelegenheid daarvoor krijgen. De uitzendingen worden gewaardeerd. We mochten ook horen dat deze zo gezegend worden, dat mensen ’s nachts nog Psalmen liggen te zingen van Gods overstelpende goedheid. Hij gedenkt in Zijn toorn nog aan Zijn vrij ontfermen. Dat is om diep onder weg te zinken in verootmoediging en verwondering. ‘Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben’ (Klaagliederen 3:22).

Lees verder voor het uitzendschema

Uitzendingen

In de bijlage treft u nader bericht aan over de noodmaatregelen rondom het Corona virus en met betrekking tot de uitzendingen van de komende periode.

Daarnaast deelt de kerkenraad u dat de volgende bijeenkomsten worden uitgesteld:

  1. De doopzitting van vrijdag 3 april en de bediening van het sacrament van de Heiligen Doop op 5 april;
  2. De aannemingsavond van de belijdeniscatechisanten donderdag 2 april.

Uitzendingen zoals vermeld in de bijlage (behalve de zondagse erediensten) kunt u terugvinden in het menu onder het kopje ‘Uitzendingen’.

Bibliotheek gesloten

In tegenstelling eerdere berichtgeving is het niet mogelijk dat de bibliotheek Eben-Haëzer open kan blijven. De burgerlijke gemeente Goeree-Overflakkee heeft namelijk aangegeven dat de bibliotheek gesloten moet blijven.