Zendingscommissie

Om binnen de gemeente zendingsbesef te stimuleren is door de kerkenraad in september 2009 besloten tot het oprichten van een zendingcommissie(ZC). Deze commissie heeft als opdracht het zendingswerk onder de aandacht van de gemeente te brengen. Ook bedenkt de commissie mogelijkheden om door middel van activiteiten gelden voor de zending te verwerven. De commissie bevordert het bijwonen van zendingsdagen. Zij nodigt sprekers uit voor (eventueel regionaal) te houden zendingsbijeenkomsten.

De te ondersteunen zendingsorganisaties zijn de volgende:

1. Zending Hersteld Hervormde Kerk
2. Stichting Mbumazending
3. Spaans Evangelische Zending
4. Stichting Kimon (Jantina Bucur-Mastenbroek)

Andere aan zending gerelateerde stichtingen zoals Bonisazending en Friedensstimme worden op een andere wijze ondersteund.

Het bevorderen van het zendingsbesef in de gemeente wordt door de  ZC gerealiseerd o.a. door artikelen in ‘De Kerkbode’ te plaatsen. Bij toerbeurt komen hierbij de vier genoemde Zendingsinstellingen aan bod.  Ook zijn er al verschillende  zendingsavonden gehouden. Met ingang van 2010  worden de Mbuma-zendingsbladen bezorgd waarbij een zendingsbusje  wordt gepresenteerd.