Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging ‘Ora et Labora’ bestaat uit een avond- en een ochtendvrouwenvereniging.

Avondvrouwenvereniging
De avondvrouwenvereniging onderzoekt het Woord van God naar aanleiding van een boekje dat wordt uitgegeven door de Hersteld Hervormde Vrouwenbond. Wij hebben tussen de 30 en 35 leden. Er is geen leeftijd verbonden aan onze vereniging, iedereen vanaf 18 jaar is welkom.

Wij komen vanaf half september tot ongeveer eind april om de 14 dagen bijeen op maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het verenigingsgebouw Eben Haëzer, Preekhillaan 3. Wij beginnen de avonden met inloop en een bakje koffie, waarna de presidente de avond opent met gebed en schriftlezing. Wij lezen dan notulen van de vorige verenigingsavond en als er mededelingen zijn worden die ook verteld. Ook kunnen de leden dan vragen stellen die het bestuur probeert te beantwoorden. Na de pauze doen we de Bijbelstudie, dit jaar handelt die over het leven van Abram.

De vrouwen vereniging organiseert 2 verkopingen per jaar in het voor en najaar. De opbrengst van deze verkopingen komt in zijn geheel ten goede aan de plaatselijke gemeente.

Ochtendvrouwenvereniging
Op 25 september 2012 zijn we gestart met de ochtendvrouwenvereniging. Elke maand komen we als vereniging bij elkaar in Eben-Haëzer. Om de moeders met jonge kinderen de gelegenheid te geven om deze ochtenden bij te wonen is er ook kinderoppas aanwezig in Eben-Haëzer.

We behandelen een Bijbelstudie uit het boekje dat uitgegeven is door de hervormde vrouwenbond. Ons Bijbelstudieboekje voor het seizoen 2019-2020 gaat over  ‘De algemene zendbrief van de apostel Jakobus’.

De indeling van de morgen is als volgt.
– 9.00 uur: inloop met koffie;
– 9.15 uur: beginnen met psalm en gebed, notulen en mededelingen en lezen Bijbelstudie;
– 10.00 uur: in kleine groepjes de vragen bespreken;
– 10.25 uur: iedereen weer terug in de zaal;
– 10.30 uur: pauze;
– 10.45 uur:plenaire bespreking;
– 11.15 uur: de ochtend eindigen met psalm en gebed.

De data van de ochtendvrouwenvereniging voor het seizoen 2019-2020 zijn DV:
8 oktober, 12 november, 10 december (Kerstviering), 14 januari, 11 februari, 3 maart en 12 mei (jaarvergadering).

Een ieder is van harte welkom op de ochtendvrouwenvereniging.