Commissie Verenigingswerk

De Commissie Verenigingswerk is de paraplu waaronder alle verenigingen en jeugdclubs van onze gemeente zijn samengebracht. De commissie komt in de regel drie maal per verenigingsseizoen bij elkaar.

Zij heeft als doel de onderlinge band en doorstroming tussen de verenigingen te bevorderen en het stimuleren van de kerkelijke leden om naar een van de verenigingen te gaan. Zij heeft daarbij een coördinerende taak in het verenigingswerk, zowel wat betreft het organiseren van activiteiten als de financiële aspecten daarvan.

De activiteiten worden georganiseerd ten bate van een diaconaal project. Elk jaar wordt in overleg met de kerkenraad een nieuw project gekozen.

Door de Commissie Verenigingswerk kunnen werkgroepen worden ingesteld die een specifieke taak kunnen uitvoeren. Zo is er bijvoorbeeld een jeugdwerkoverleg waarin er specifiek overleg is tussen de verschillende kinder- en jeugdclubs.

Bekijk hier de foto’s van de startdag seizoen 2022/2023: