VakantieBijbelWeek


VakantieBijbelWeek 2021

Dag allemaal,

Wat zijn we blij dat we – ondanks de geldende coronamaatregelen – de VBW dit jaar weer kunnen houden! We zien er als team naar uit om kinderen weer een leerzame en gezellige dag te geven, waarbij Gods Woord centraal staat.

Dit jaar zal de VBW voor één jaar in een nieuw jasje gestoken worden. We gaan namelijk met elkaar bouwen. Het thema hierbij is: “Bouw je mee?” Het bouwen zal alleen buiten plaatsvinden. De kinderen gaan aan de slag met pallets/stokken/kleden/lakens. De jongere kinderen (groep 1 en 2) krijgen daarbij ook de opdracht om het grootste/mooiste zandkasteel te bouwen. Er is namelijk een hele grote zandbak! De oudere kinderen (groep 3 t/m 8) gaan aan de slag met een echt huttendorp! Met de kinderen zal er rond 12.00 uur een heerlijk broodje knakworst worden gegeten in hun eigen gemaakte bouwwerk.

Het aantal dagen voor de kinderen is anders: de kinderen worden dit jaar één dag uitgenodigd, omdat het aantal kinderen is verdeeld over drie dagen. Uiteraard hebben we ook deze dagen weer vrijwilligers nodig die ons en de kinderen willen helpen en begeleiden.

De VBW zal D.V. plaatsvinden rondom Eben-Haëzer (Preekhillaan 3) op de volgende data:

  • dinsdag 24 augustus a.s. van 09.30 tot 12.30 uur (groepen 1 en 2);
  • woensdag 25 augustus a.s. van 09.00 tot 13.00 uur (groepen 3, 4 en 5);
  • donderdag 26 augustus a.s. van 09.00 tot 13.00 uur (groepen 6, 7 en 8).

Let op: gezien de activiteiten buiten plaatsvinden geldt dat de weersomstandigheden het toe moeten laten. Bij regen, wind zal de betreffende dag worden geannuleerd.

Het knutselthema dat voor vorig jaar gepland stond, wordt opnieuw doorgeschoven naar D.V. volgend jaar. Mede dit in verband met de gedane voorbereidingen, ook door onze vrijwilligers.

Alle kinderen zijn weer van harte welkom. Opgeven is – zeker in deze tijd – noodzakelijk!

Hartelijke groet,

Team VBW
vakantiebijbelweek@hhgouddorp.nl


VakantieBijbelWeek 2019

Het is alweer bijna zover. VakantieBijbelWeek 2019.

Dit jaar zullen we met de kinderen nadenken over het Bijbels thema: “Op Weg.”. De Bijbelverhalen die worden verteld hebben ook te maken met dit thema. De kinderen zullen deze dagen een Bijbeltekst leren uit Johannes 14:6 “(…) Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader dan door Mij.”.

We willen met elkaar knutselen rondom het thema vervoer. Bekijk hieronder de foto’s zodat u en jij alvast een beeld krijgt van de knutselobjecten.

Vakantiebijbelweek 2018
Het team van de VBW is al weer druk bezig met het organiseren van de VBW 2018. Dit jaar zullen we met de kinderen nadenken over het thema: “Op reis”. De Bijbelverhalen die verteld worden hebben ook te maken met dit thema. De kinderen zullen deze dagen een Bijbeltekst leren uit Jozua 1:9B: “want de HEERE uw God is met u alom waar gij heengaat”.
We hopen met de kinderen te knutselen rondom het thema ‘dagje uit’. Bekijk hieronder de foto’s zodat u en jij alvast een beeld krijgt van de knutselobjecten.

Het team heeft er al veel zin in. We hopen dat er weer heel veel kinderen en vrijwilligers komen om er een fijne week van te maken. Komt u en kom jij ook weer?!

VakantieBijbelweek 2017
De voorbereidingen voor de VBW 2017 zijn al weer in volle gang. We willen dit jaar met elkaar het thema ‘Bid en werk behandelen. De Bijbelverhalen die verteld worden hebben ook te maken met dit thema. De kinderen zullen deze dagen een Bijbeltekst leren uit Johannes 6:27: “Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal;”.

We willen dit jaar knutselen met elkaar rondom het thema beroepen. Er zullen allerlei verschillende beroepen langskomen, zoals kraanmachinist, tuinman, juffrouw, marktkoopman en nog veel meer. Bekijk hieronder de foto’s zodat u en jij alvast een beeld krijgt van de knutselobjecten.

Het team heeft er al veel zin in. We hopen dat er weer heel veel kinderen en vrijwilligers komen om er een feestweek van te maken. Komt u en kom jij ook weer?!


VakantieBijbelweek 2016
Het is al weer bijna zo ver. De Vakantie Bijbel Week 2016. En dit jaar is het wel een heel bijzonder jaar, omdat het de 10e keer is dat de VBW wordt gehouden. Daarom is dit jaar het thema ’10 jaar VBW’. Wat een gave van de Heere. Laten we daar met elkaar ook dankbaar voor zijn. We willen met elkaar enkele thema’s van de afgelopen tien jaar knutselen. De jongste kinderen gaan knutselen rondom allerlei verschillende feesten. De Bijbelverhalen die verteld worden hebben ook te maken met feest in de Bijbel. Maar bovenal zal het ook gaan over de blijdschap die er in de hemel zal zijn over een zondaar die zich bekeert. Het team is al druk bezig met de voorbereidingen en heeft er al veel zin in. We hopen dat er weer heel veel kinderen en vrijwilligers komen om er een feestweek van te maken. Komt u en kom jij ook weer?!

Terugblik VBW 2015
In de laatste week van de zomervakantie is de jaarlijkse VakantieBijbelWeek gehouden. Voor de negende keer zijn deze dagen in onze gemeente georganiseerd. We mogen terugzien op heel goede dagen. Het is elk jaar een hele organisatie voor de leiding en de vele vrijwilligers om dit te organiseren.

Ongeveer 160 kinderen hadden zich aangemeld. Het laat zien dat de VBW zich in een blijvende belangstelling voorziet. Het Bijbelse thema was ‘Licht tot behoudenis’. In een drietal Bijbelse vertellingen is dit uitgewerkt.  De 1e dag werd er verteld over Daniel en zijn drie vrienden, de 2e dag hoorden ze over de 5 wijze en de 5 dwaze maagden en de laatste dag ging het over de schipbreuk van Paulus. De Bijbelse boodschap die mocht klinken, dit is toch wel het allerbelangrijkste van de VBW. We hebben ook met elkaar een lied( U Woord is een lamp voor mijn voet ) aangeleerd en een tekst uit de Bijbel (Joh 8:12).

Er werden buiten  vuurtorens uit verschillende landen en plaatsen nagebouwd. De jongste groepen hebben gewerkt over de vuurtoren van Ouddorp en wat daar allemaal rondom heen te zien is.

Op donderdag toonden velen hun belangstelling tijdens de kijkavond. Samen hebben we de Heere gedankt voor al het goede wat Hij ook dit jaar onverdiend heeft willen schenken.

VBW 2015
De Vakantie Bijbel Week 2015 komt weer in zicht. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Het thema is dit jaar: Licht tot behoudenis. We willen met elkaar veel verschillende vuurtorens gaan maken, maar daarbij ook de omgeving van de vuurtoren. De oudere groepen maken vuurtorens uit andere landen, terwijl de kleinste groepen de Ouddorpse vuurtoren maken in zijn omgeving. Wij hebben er al heel veel zin in! Jij komt toch ook wel mee knutselen en u komt ons daarbij toch wel helpen?

VBW 2014
De voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week 2014 zijn al weer in volle gang. Het thema voor deze week is: Waar is mijn Thuis? Er zal geknutseld worden rondom het thema: Een huis om in te wonen. We willen met elkaar veel verschillende woningen gaan knutselen. De kleuters zullen zich beperken tot de huizen in Nederland. Terwijl de oudere groepen de huizen uit het buitenland na zullen maken. Hieronder alvast een korte impressie van een aantal woningen die we met elkaar gaan maken. Jij komt toch ook wel helpen?