Onder de Vijgenboom

Op 1 mei 2004 verscheen het eerste nummer van ‘Onder de Vijgenboom’ als kerkblad voor de Hersteld Hervormde Gemeenten op Goeree-Overflakkee.

Een jaarabonnement kost € 23,-. Postabonnees betalen € 40,-. Losse nummers € 0,70. Opgave van een abonnement is mogelijk via de administratrice, contactgegevens staan vermeld in ‘Onder de Vijgenboom’.