Meisjesclub

Informatie seizoen 2021-2022

Hoi meiden,

We zijn blij dat we jullie weer mogen uitnodigen voor de club, want het vorige clubseizoen kon niet afgemaakt worden hé. Hoe het dit seizoen zal gaan, weten we niet. Tot nu toe heeft de Heere jullie en ons nog willen bewaren en sparen. Hij geeft ons nog genadetijd, om Hem te zoeken. Er staat in de Bijbel: ‘Zoekt den HEERE, terwijl Hij te vinden is’ (Jesaja 55:6a).

Jullie zijn van harte welkom op onze eerste clubavond, D.V. vrijdag 8 oktober

Kom jij ook ?

Wie zijn wij : Meisjesclub Mirjam;logo_meisjesclub

Wat doen wij : Wij openen de Bijbel, zingen en bidden en samen iets gezelligs doen;

Waarom doen wij dat : Wij willen met elkaar luisteren wat de Heere ons door zijn Woord wil leren;

Waar zijn wij te gast : In een van de zalen van Eben Haëzer Preekhillaan 3 in Ouddorp;

Wanneer club : Vanaf begin september tot april van 19.00 – 21.00 uur op vrijdagavond 1 x per twee weken;

Voor wie : Meisjes van de basisschool groepen 7 + 8;

Hoe ziet een avond eruit: Na het welkom zingen en bidden wij met elkaar. De vertellingen gaan altijd over een thema daarom lezen wij eerst het Bijbelgedeelte wat over dat thema gaat. Na de vertelling hebben we een verwerking en proberen we de kern uit het verhaal te halen en die te onthouden. Na de vertelling gaan we iets creatiefs doen of een spel .Je krijgt ook iets te drinken met een traktatie die jullie om de beurt mee mogen nemen.

Op de eerste clubavond beginnen we het seizoen met het thema ‘Samuël’:
8 oktober – Luisteren (Efeze 6:1-4)
Thema: ‘Een teken van God’:
29 oktober – Vlucht weg! (Gen. 19:12-26)
12 november – Kijk omhoog! (Num. 21:1-9 en Joh. 3:14,15)
26 november – Gedenkstenen in de Jordaan (Joz. 4)
10 december – Kerstavond
14 januari – Hoogmoed komt voor de val (2 Sam. 18)
28 januari – Sta stil bij je doop (1 Joh. 1:29-34)
Thema: ‘Dienen’:
11 februari – Dienen in de kerk (Hand. 6:1-7)
25 februari – Een liefdevol hart (Ruth 2)
18 maart – Een veilige schuilplaats (1 Sam. 22:1-5)
1 april – Wat doe jij met mij (Luk. 10:25-37)
De data van de afsluitingsavond en het kinderappèl zijn nog niet bekend. 

Wat zijn de kosten : voor een seizoen wordt € 15,00 gevraagd daar betalen we het drinken van en de creatieve dingen. Ouder[s] worden gevraagd dit over te maken naar rekening NL72 RABO 0142 7769 39 t.n.v. Jeugdwerk HHG Ouddorp. Vermeld de naam en de club waar uw kind op zit;

Wij als leiding vinden het erg fijn als jij ook komt! Tot ziens op de clubavond!

De kern van de Bijbel vinden we in Johannes 3 : 16:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die Hem gelooft , niet verderve, maar het eeuwige leven hebben.

Deze boodschap stellen wij centraal op elke clubavond.

Heb je nog vragen? Mail dan naar meidenclubmirjam[at]hhgouddorp.nl. Bellen mag ook 06-83615966 of 0187-684704.