Meisjesclub

Informatie seizoen 2019/2020

Hartelijk welkom in het nieuwe seizoen.

Wij vinden het erg fijn om dit seizoen samen met jouw na te denken over 2 thema’s. Belangrijker is: wat zegt de Bijbel over deze thema’s. Wat wil de Heere ons leren door Zijn Woord over deze thema’s. Luister jij mee?

Kom jij ook ?

Wie zijn wij : Meisjesclub Mirjam;logo_meisjesclub

Wat doen wij : Wij openen de Bijbel, zingen en bidden en samen iets gezelligs doen;

Waarom doen wij dat : Wij willen met elkaar luisteren wat de Heere ons door zijn Woord wil leren;

Waar zijn wij te gast : In een van de zalen van Eben Haëzer Preekhillaan 3 in Ouddorp;

Wanneer club : Vanaf begin september tot april van 19.00 – 21.00 uur op vrijdagavond 1 x per twee weken;

Voor wie : Meisjes van de basisschool groepen 7 + 8;

Hoe ziet een avond eruit: Na het welkom zingen en bidden wij met elkaar. De vertellingen gaan altijd over een thema daarom lezen wij eerst het Bijbelgedeelte wat over dat thema gaat. Na de vertelling hebben we een verwerking en proberen we de kern uit het verhaal te halen en die te onthouden. Na de vertelling gaan we iets creatiefs doen of een spel .Je krijgt ook iets te drinken met een traktatie die jullie om de beurt mee mogen nemen.

Op de eerste clubavond beginnen we het seizoen met het thema ‘Voor of tegen Jezus’:
20 september: Levende wegwijzer (Mark. 1:1-8)
4 oktober: Mooi van buiten (Mark. 2:23-28)
18 oktober: De Bijbel als wapen (Gen. 3:3-15)
8 november: De zalving door Maria (Ps. 116)
22 november: Op het gebed gered (Luk. 23:39-43)
6 december: Hart voor je naaste
20 december: Kerstavond

Thema: ‘De keus van je leven’:
17 januari: Uw volk is mijn volk (Ruth 1:1-19)
31 januari: Saul verworpen (1 Sam. 15)
14 februari: Elia laat het volk kiezen (1 Kon. 17:1-24 en 1 Kon. 18:17-46)
6 maart: Twee wegen (2 Kon. 5)
20 maart: De goede keus van Daniël (Dan. 1)
28 maart: Kinderappèl
3 april: Hizkia’s hervorming (2 Kron. 29 en 30)
17 april: Afsluitingsavond

Wat zijn de kosten : voor een seizoen wordt € 15,00 gevraagd daar betalen we het drinken van en de creatieve dingen. Ouder[s] worden gevraagd dit over te maken naar rekening NL72 RABO 0142 7769 39 t.n.v. Jeugdwerk HHG Ouddorp. Vermeld de naam en de club waar uw kind op zit;

Wij als leiding vinden het erg fijn als jij ook komt! Tot ziens op de clubavond!

De kern van de Bijbel vinden we in Johannes 3 : 16:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die Hem gelooft , niet verderve, maar het eeuwige leven hebben.

Deze boodschap stellen wij centraal op elke clubavond.

Heb je nog vragen? Mail dan naar meidenclubmirjam[at]hhgouddorp.nl.