Kinderclub

Op 24 september 2010  is de kinderclub Hosanna van start gegaan. Als je in groep 5 of 6 zit dan mag je naar de club komen. Samen met de kinderen is de naam Hosanna bedacht.

Wat doen we op de club
We beginnen de avond met het zingen van een psalm of een lied. Na het bidden wordt er door de leiding een Bijbelverhaal verteld. Daarna bespreken we met elkaar in groepjes wat er in het Bijbelverhaal staat en we zingen een lied. Na de pauze doen we de ene avond een knutselactiviteit en op een andere avond bijv. een spel.

Wanneer is het club
Op vrijdagavond van 19:00 tot 20:30 uur. Het hele seizoen komen we om de twee weken bij elkaar in het verenigingsgebouw Eben- Haëzer. Aan het begin van elk seizoen krijg je een uitnodiging om naar de club te komen. In de kerkbode en hieronder kun je ook de datums vinden wanneer het club is.

Informatie seizoen  2021/2022
Dit seizoen gaan we met elkaar weer luisteren naar de Bijbel. We gaan leren over woorden die te maken hebben met de tien geboden, de wet van God. Hieronder de data wanneer we als kinderclub bij elkaar komen:

2021
1 oktober
15 oktober
5 november
19 november
3 december
17 december

2022
21 januari
4 februari
18 februari
11 maart
25 maart
8 april

Wat kost het
Het hele seizoen kost € 15,-. Je krijgt op de eerste avond van het clubseizoen een briefje mee, waarop een rekeningnummer staat om het bedrag over te schrijven. Heb jij of je ouders vragen dan mag je altijd bellen of mailen met de leiding van de club. Het is fijn dat er veel kinderen naar de club komen en we hopen dat we met elkaar een fijn en gezegend seizoen mogen hebben.

Tot ziens op de clubavonden.