Kinderclub

Op 24 september 2010  is de kinderclub Hosanna van start gegaan. Als je in groep 5 of 6 zit dan mag je naar de club komen. Samen met de kinderen is de naam Hosanna bedacht.

Wat doen we op de club
We beginnen de avond met het zingen van een psalm of een lied. Na het bidden wordt er door de leiding een Bijbelverhaal verteld. Daarna bespreken we met elkaar in groepjes wat er in het Bijbelverhaal staat en we zingen een lied. Na de pauze gaan we de ene avond knutselen en op een ander avond doen we een puzzeltocht, een spel of gaan we gymmen in de gymzaal.

Wanneer is het club
Op vrijdagavond van 19:00 tot 20:30 uur. Het hele seizoen komen we om de twee weken bij elkaar in het verenigingsgebouw Eben- Haëzer. De eerste clubavond krijg je een brief mee, waarop de datums van de clubavonden staan. In de kerkbode en hieronder kun je ook de datums vinden wanneer het club is.

Informatie seizoen  2017/ 2018
In het nieuwe seizoen willen we de vertellingen rondom een thema houden, nl. ‘Beroepen in het Oude en Nieuwe Testament’. Hieronder de data wanneer we als kinderclub bij elkaar komen:

2017
1 september
15 september
29 september
7 oktober (Gemeentedag, opening winterwerk)
13 oktober
3 november
17 november
1 december
15 december (Kerstviering)

2018
12 januari
26 januari
16 februari
23 februari
16 maart
13 april (Afsluitingsavond)
ntb Kinderappèl en clubuitje

Wat kost het
Het hele seizoen kost € 15,-. Je krijgt op de eerste avond van het clubseizoen een briefje mee, waarop een rekeningnummer staat om het bedrag over te schrijven. Heb jij of je ouders vragen dan mag je altijd bellen of mailen met de leiding van de club. Het is fijn dat er veel kinderen naar de club komen en we hopen dat we met elkaar een fijn en gezegend seizoen mogen hebben.

Tot ziens op de clubavonden.