Kerkenraad

De kerkenraad is samengesteld uit 1 predikant, 8 ouderlingen en 8 diakenen.

Het dagelijks bestuur van de kerkenraad wordt gevormd door het moderamen. De voornaamste bezigheden van het moderamen zijn: het voorbereiden van de kerkenraadsvergaderingen, het behartigen van lopende zaken en de beleidsvoorbereiding. Het moderamen bestaat uit vier personen, zijnde een preses, scriba, assessor en een extra lid, zijnde de voorzitter van de diaconie.

Wijkindeling

Wijk 1: Dijkstelweg, Groenedijk, Langedijk, Noordweg, Noordweg, Westduinweg, Westerweg, Havenweg, Hazersweg vanaf 27/32, Ouddorpse Haven, Stoofweg, Vissersstraat, Waterweg, Zuidweg, Klepperweg, Buiten Ouddorp.

Wijk 2: Achter ’t Hof, Bosweg, Bredeweg, Bieningen, Blauwesteen, Braamstove, De Gracht, De Kille, Duffelweg, Hoofdlandseweg, Kerkhoek, Maerenseweg, Oudenhil, Smalle Einde, Springert, Steenkreek, Steenweg, Vogelmeet, Volgerblok, ’t Voorste Blokkie, Vuurbaak, Zouthoek.

Wijk 3: Cichoreilaan, Diependorst, Heijburg, Meekrapweg, Preekhillaan, Pretoriuslaan, Rustburg, Schansweg, Spreeuwenstein, Stenenbaak, Zeebrekersweg.

Wijk 4: Hoge Pad, Molentienden, Vliedberglaan (incl. De Vliedberg).

Wijk 5: Bernhardweg, Bokweg, Emmaweg, Ireneweg, Koolweg, Margrietweg, Marijkeweg, Molenweg, Westvoorn, Wilhelminaweg.

Wijk 6: Alexanderstraat, Beatrixweg, Geleedststraat, Hermansweg, Julianaweg, Oosterweg, Oude Nieuwlandseweg, Prins Hendrikweg.

Wijk 7: Blomweg, De Punt, Doornweg, Dorpsweg, Kabbelaarsbank, Kelderweg, Klarebeekweg, Ossenhoek, Oudelandseweg, Port Zélande, Stelleweg, Vrijheidsweg, West Nieuwlandseweg, Wittestraat.

Wijk 8: Achterweg, Boompjes, Broekweg, De Kruse, , Dirkdoensweg, Dorpstienden, Duinkerkerweg, Eikenhof, Elzenhof, Hazersweg t/m 25/30, Hoenderdijk, Hofdijksweg, Molenblok, Oostdijkseweg, Parklaan, Raadhuisstraat, Spaanseweg, Stationsweg, Van Kerkwijkhof, Weststraat.