Jongensclub

Jongensclub Benjamin seizoen 2020/2021

Ha jongens,

Welkom op de webpagina van Jongensclub Benjamin! Je vind hier allerlei informatie over de club. Naast de praktische informatie, hopen we regelmatig ook wat foto’s te plaatsen van de clubavonden, zodat je die naderhand kunt terugkijken en aan iemand kan laten zien.

Wat doen we op Jongensclub Benjamin?

Op de Jongensclub willen we allereerst samen stil staan en nadenken over het Woord van God. We beginnen de avonden met het lezen uit de Bijbel, passend bij de inleiding die de leiding om beurten hoopt te houden. Wat heeft de Heere tot ons te zeggen en wat vraagt Hij van ons? Aansluitend denken we samen na over het onderwerp d.m.v. een verwerking waarvoor bijv. stellingen of een quiz worden gebruikt. En natuurlijk mag je al je vragen stellen! Na de pauze is er ruimte voor een leuke activiteit. Zo maken we allerlei dingen van o.a. hout, doen we een spel of gaan we voor een activiteit naar buiten. Aan het eind van de clubavonden sluiten we gezamenlijk af.

Voor wie?

De Jongensclub is voor jongens die zitten in de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs.

Wanneer?

De Jongensclub komt ongeveer om de 2 weken op donderdagavond van 19:00 – 21:00 uur bij elkaar in verenigingsgebouw Eben-Haëzer (Preekhillaan 3, Ouddorp). Voor de jongens die vorig jaar ook al op de club hebben gezeten zal dit even wennen zijn. I.v.m. de coronamaatregelen i.r.t. de beschikbare ruimte is het noodzakelijk om de verenigingsavonden wat meer te verspreiden over de week heen.

D.V. de volgende data hoopt Jongensclub Benjamin bij elkaar te komen. Verder zie je bij de avonden ook het onderwerp staan, waarover het die avond zal gaan. Daarbij wordt gebruik gemaakt van materiaal van de HHJO. We hopen dit seizoen de thema’s “Een teken van God” en “Samuël – een leven in dienst van de Heere” te behandelen.

Donderdag 7 januari 2021 – Sta stil bij je doop
Donderdag 21 januari 2021 – Samuëls geboorte
Donderdag 4 februari 2021 – Samuël werkt voor de Heere
Vrijdag 5 februari 2021 – Kennismakingsbezoek 4-You voor jongens groep 8
Donderdag 18 februari 2021 – Horen en luisteren
Donderdag 4 maart 2021 – Games
Donderdag 18 maart 2021 – Bekeer je tot Mij!
Donderdag 8 april 2021 – Een nieuwe Koning?
Vrijdag 23 april 2021 – Afsluitingsavond.

Houdt de kerkbode goed in de gaten! Doordat het beleid t.a.v. samenkomsten als gevolg van het coronavirus regelmatig wisselt, kan het zijn dat we genoodzaakt zijn een avond te annuleren.

Wat kost het?

Voor een seizoen wordt € 15,00 p.p. gevraagd. Van dit geld betalen we o.a. het drinken, de koop van materialen en het clubuitje. Ouder(s)/ verzorger(s) wordt gevraagd het bedrag over te maken naar rekening NL72 RABO 0142 7769 39 t.n.v. Jeugdwerk HHG Ouddorp. Belangrijk à vermeld de naam van uw kind en de naam van de club.

 Hoe gaan we om met corona?

Als gevolg van het coronavirus gelden er een aantal maatregelen. Deze maatregelen worden bij de aanvang van het seizoen met de jongens besproken en zijn ook bij de uitnodiging d.m.v. een brief gemeld. We zien er op toe dat iedereen zich hieraan houdt. Als de maatregelen gedurende het seizoen versoepelen/ worden aangescherpt, brengen wij ouder(s)/ verzorger(s) hiervan op de hoogte. De betreffende brief kan ook nog worden opgevraagd.

Vragen?

Heb je nog vragen, of wil je wat (laten) doorgeven? Je kunt ons bereiken via telefoon of app op 06-52223608 of via de e-mail op jcbenjamin@hhgouddorp.nl

Namens de leiding van harte welkom op de Jongensclub!