Informatiegids

Inleiding
Vanaf 31 oktober 1994 verscheen er met regelmaat een gemeentegids. De laatste dateert alweer van 2013. De gemeentegids werd gevuld met gedetailleerde informatie over de gemeente. Hiermee is nu gestopt en is overgegaan tot het opstellen van een Informatiegids.

Waarom nu een Informatiegids?
Geconstateerd is dat het nut en de noodzakelijkheid van informatie over de gemeente niet voor iedere lezer hetzelfde is. Op hoofdlijnen worden er namelijk twee groepen lezers onderscheiden. Een groep die niets of weinig weet van onze gemeente en een groep die alles of veel weet van onze gemeente. Voor het goed kunnen bedienen van beide groepen is het nodig een splitsing aan te brengen in de wijze van de aan te bieden informatie. De informatiegids is opgesteld met name voor de eerste groep, zoals: nieuw ingekomen gemeenteleden, in vacaturetijd een te beroepen predikant en bruidsparen die zich vestigen in de gemeente. Het voordeel hiervan is dat de strekking van de informatie dan meer van algemeen aard kan zijn en dat de actualiteit langer in stand blijft. Voor de tweede groep, gemeenteleden en overige geïnteresseerden, is deze website (www.hhgouddorp.nl) beschikbaar voor het raadplegen van actuele informatie.

Wat is er te lezen in de Informatiegids?
In de Informatiegids is voornamelijk praktische informatie opgenomen over de samenstelling en opbouw van de Hersteld Hervormde gemeente van Ouddorp.
Vragen als: wat, hoe en waar, maar ook aspecten waar de gemeente voor staat. De inhoudsopgave spreekt verder voor zich zelf.

Slot
Opmerkingen, vragen en voorstellen met betrekking tot de inhoud van de Informatiegids kunnen worden ingediend bij de kerkboderedactie. De kerkbodecommissie hoopt dat de Informatiegids mag dienen waar het voor bedoeld is. Een bron voor eenieder die meer wil weten van onze gemeente.

Klik hier voor de Informatiegids