Diaconie

De diakenen zijn in hoofdzaak geroepen tot de dienst van de barmhartigheid. Naast het voorzien in de nood van personen en gezinnen, wordt dit in praktijk gebracht door vertegenwoordiging in diverse zorginstellingen. Verder zorgen ze voor het bijeen brengen van de benodigde gelden voor het uitoefenen van het diaconaat binnen de eigen gemeente en in en buiten Nederland. Ook zijn de diakenen betrokken bij het huisbezoek.

Vrijwillige diaconale thuishulp ‘Zorgsaam’
De diaconale vrijwillige thuishulp ‘Zorgsaam’ zorgt voor de coördinatie van diaconale thuishulp binnen de gemeente incl. ouderenbezoekwerk en kerkauto. De coördinatrices van  ‘Zorgsaam’ zijn te vinden in de kerkbode.

Download hier informatie over de ANBI status van de diaconie.

Het bankrekeningnummer van de diaconie is NL28RABO0314145206