Vertellingen zondagsschool

Vanaf komende zondag DV 17 januari 2021 zal er elke zondagmiddag om 14.30 u een vertelling van de zondagsschool te beluisteren zijn. Dit duurt zolang er geen zondagsschool gehouden kan worden.

Jubileum zondagsschool

Op 10 januari 2021 was het 75 jaar geleden dat onze zondagsschool ’t Mosterdzaadje is opgericht. Als bestuur hebben we erover gedacht, hoe we dit jubileum niet ongemerkt voorbij zouden laten gaan. Gezien de huidige maatregelen in verband met het coronavirus kunnen we dit niet doen op de manier die we zouden willen. In overleg met de dominee en de kerkenraad is besloten toch in een kerkdienst aan dit jubileum aandacht te schenken. Deze kerkdienst zal worden gehouden op D.V. zondag 17 januari 2021 in de morgen. In deze kerkdienst kunnen gezien de huidige maatregelen niet alle kinderen van de zondagsschool worden uitgenodigd. De kerkdienst zal daarom toegankelijk zijn voor de mensen die hiervoor worden uitgenodigd. Als bestuur hopen wij dat u met uw kinderen deze kerkdienst zult meeluisteren. Als bestuur van de zondagsschool zullen wij ons ook beraden hoe wij in een later stadium met de kinderen aan dit jubileum nog aandacht kunnen schenken. Namens het bestuur en leiding van de Zondagsschool een gezegende kerkdienst toegewenst.

Welkom

Uitgelicht

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp!

Op deze website vindt u informatie over onze gemeente en alle aspecten van het gemeente-zijn. Neemt u de tijd om de verschillende onderdelen aan te klikken en maak kennis met ons gemeenteleven. De knoppen aan de linkerzijde helpen u gericht te zoeken. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan gerust contact met ons op via info@hhgouddorp.nl.

We heten u ook van harte welkom in onze diensten. Het kerkgebouw van onze gemeente kunt u vinden aan de Diependorst 18a in Ouddorp. Reguliere zondagse diensten beginnen om 09.30 u en 18.30 u

Wij maken hierbij ook van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op ons privacystatement.