Opening academisch jaar 2021-2022 Hersteld Hervormd Seminarie

D.V. vrijdagavond 3 september 2021 A.D. is de opening van het nieuwe academische jaar. We willen als studenten en docenten de Heere bidden om Zijn zegen over het nieuwe jaar.

Ds. M.W. Muilwijk zal een meditatie verzorgen en dr. C.P. de Boer hoopt een lezing te houden over ‘Verhulling en onthulling van de profetieën’ (dit in het kader van de HHS-conferentie, die begin september gehouden wordt, en als thema heeft ‘Waartoe het Oude Testament?’).

We willen die avond ook kennis maken met de nieuwe eerstejaarsstudenten. Met het oog hierop worden studenten, die dit jaar hopen te starten met de studie theologie aan het Hersteld Hervormd Seminarie, hartelijk uitgenodigd voor deze bijeenkomst (eerstejaars, graag aanmelden voor de jaaropening via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl).

Datum:                D.V. vrijdag 3 september 2021 A.D.
Tijd:                      19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Plaats:                 kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente te Elspeet, Vierhouterweg 45, 8075 BG Elspeet

Belangstellenden en betrokkenen zijn van harte uitgenodigd. Vanwege de Covid-19-maatregelen is aanmelding noodzakelijk (bij voorkeur via mabuitink@hhk.nl, anders via 06-40 138 158).

 Graag tot ziens!

Update kerkdiensten

Op de pagina ‘Corona’ is op 1 juni een update geplaatst ten aanzien van de kerkdiensten. Hierin is informatie te vinden over het verloop van de erediensten vanaf 6 juni 2021.

Welkom

Uitgelicht

Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Ouddorp!

Op deze website vindt u informatie over onze gemeente en alle aspecten van het gemeente-zijn. Neemt u de tijd om de verschillende onderdelen aan te klikken en maak kennis met ons gemeenteleven. De knoppen aan de linkerzijde helpen u gericht te zoeken. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over deze website, neem dan gerust contact met ons op via info@hhgouddorp.nl.

We heten u ook van harte welkom in onze diensten (met inachtneming van de informatie op de pagina ‘Corona’). Het kerkgebouw van onze gemeente kunt u vinden aan de Diependorst 18a in Ouddorp. Reguliere zondagse diensten beginnen om 09.30 u en 18.30 u

Wij maken hierbij ook van de gelegenheid gebruik om u te wijzen op ons privacystatement.