Bibliotheekcommissie

De bibliotheek ‘Eben-Haëzer’ is een onderdeel van de Stichting ‘Eben-Haëzer’. Zij is ondergebracht in ‘Eben-Haëzer’. De bibliotheek is in november 1983 samengesteld uit de bibliotheek van ‘oudvaders’, die eigendom was van de kerkenraad en de bibliotheek van de jeugdvereniging ‘Daniël’.

Kijk voor online catalogus en reserveren op de volgende website: http://bibliotheekeben-haezer.auralibrary.nl/auraic.aspx

Het boekenaanbod bestaat uit ca. 13.400 titels onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Leesboeken voor kleuters, jeugd en ouderen;
  • Geschiedenisboeken, zowel kerk-, vaderlandse-, als algemene geschiedenis;
  • Boeken voor het maken van spreekbeurten;
  • Boeken met betrekking tot Theologie, preken, levensbeschrijvingen en ethiek;
  • Vele Grootletterboeken;
  • Gedichtenbundels.

Ook is er een aanbod van boeken die voor de kennis van de literatuur gebruikt kunnen worden op de middelbare en hogere scholen. Van de laatste categorie geldt dat de inhoud van deze boeken niet voor verantwoording van de commissie genomen kan worden. Indien, ondanks de selectie, van de overige boeken door de lezers exemplaren worden aangetroffen waarvan de inhoud niet verantwoord wordt geacht, dan wordt het op prijs gesteld dat dit ter kennis van de bibliothecarissen wordt gebracht. Daarna zal de inhoud opnieuw worden beoordeeld.

Abonnementen
Ieder jaar in januari worden de abonnementen verlengd. De prijzen voor de abonnementen zijn per 1 januari 2019 als volgt:

1 abonnement                                    € 13,00
2 abonnementen                                 € 21,00
3 abonnementen                                 € 28,00
4 abonnementen                                 € 36,00
5 abonnementen                                 € 43,00
6 abonnementen                                 € 51,00
7 abonnementen                                 € 59,00
8 abonnementen                                 € 67,00

Per abonnement mogen 2 boeken per week meegenomen worden. Zonder abonnement kost het lenen € 0,25 per boek. Dit geldt ook voor boeken boven het aantal van 2 per abonnement. De uitleentermijn is 6 weken en de boete bij overtreding bedraagt € 0,15 per week.

Openingstijden
De openingstijden van de bibliotheek zijn op donderdag van 15.30-16.30 uur en van 18.30-20.30 uur. Op vrijdag van 19.00-20.00 uur. Als er op donderdag geen mogelijkheid tot openstelling is, dan wordt deze veelal verschoven naar vrijdag op dezelfde tijden als de donderdag.
Tijdens de openingstijden is de bibliotheek telefonisch te bereiken onder nummer 0187-683896 of via e-mail ebenhaezer.ouddorp[at]gmail.com.