Aanmelden kerkdiensten

Voorlopig kunt u zich niet aanmelden voor onze diensten, maar wordt u uitgenodigd. Zie ook nieuwsbericht van 10 oktober jl.


  JaNee


  JaNee


  JaNee


  JaNee


  JaNee  NeeJa

  Door het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u toestemming voor het registreren en gebruiken van uw e-mailadres door de kerkvoogdij en de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp binnen de bepalingen van de AVG.

  Ik geef toestemming dat mijn naam en contactgegevens gedeeld worden met de GGD op het moment de GGD hiertoe een verzoek doet bij de HHG te Ouddorp.

  Toelichting:

  - De gegevens zijn nodig om de GGD'en te ondersteunen bij het uitvoeren van een eventueel bron- en contactonderzoek. (BCO).
  - De contactgegevens gedeeld worden met de GGD wanneer een besmet persoon op hetzelfde tijdstip op de betreffende locatie is geweest.
  - De contactgegevens worden voor maximaal veertien dagen bewaard.

  De toestemming kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar kervoogdijhhgo@kpnplanet.nl