Aanmelden kerkdiensten


JaNee


JaNee

JaNee

JaNee

JaNeeNeeJa

Door het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u toestemming voor het registreren en gebruiken van uw e-mailadres door de kerkvoogdij en de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp binnen de bepalingen van de AVG.