Aanmelden kerkdiensten

Voorlopig kunt u zich niet aanmelden voor onze diensten, maar wordt u uitgenodigd. Zie ook nieuwsbericht van 10 oktober jl.


  JaNee


  JaNee

  JaNee

  JaNee

  JaNee  NeeJa

  Door het invullen en terugsturen van deze vragenlijst geeft u toestemming voor het registreren en gebruiken van uw e-mailadres door de kerkvoogdij en de kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp binnen de bepalingen van de AVG.

  Toelichting:

  - De gegevens zijn nodig om de GGD'en te ondersteunen bij het uitvoeren van een eventueel bron- en contactonderzoek. (BCO).
  - De contactgegevens gedeeld worden met de GGD wanneer een besmet persoon op hetzelfde tijdstip op de betreffende locatie is geweest.
  - De contactgegevens worden voor maximaal veertien dagen bewaard.

  De toestemming kan worden ingetrokken door een e-mail te sturen naar kervoogdijhhgo@kpnplanet.nl