Zondagsschool

Als bestuur van de Zondagsschool hebben wij in overleg met de Kerkvoogdij besloten het zondagsschoolwerk gezamenlijk met al de kinderen en leidinggevenden  te beginnen. Daarom is dan ook besloten om met alle kinderen die op de zondagsschool komen dit seizoen te beginnen  in de Eben-Haëzer kerk. De startbijeenkomst is op DV zondag 28 augustus 2022. De aanvang van dit zondagsschooluur is op de gebruikelijke tijd na de kerkdienst en vangt aan om half 12. Dit zondagsschool uur zal ook via de kerktelefoon zijn te beluisteren.

Wij nodigen dan ook alle kinderen, leiding en bestuur uit om op deze startbijeenkomst aanwezig te zijn.

De zondag daarop hopen wij weer op de gebruikelijke wijze  zondagschool te mogen houden en wel op 4 september 2022.

Wilt u het werk van de Zondagsschool steunen is een gift van harte welkom gezien de kosten voor de aanschaf van de roosters gewoon doorgaan. U kunt een eventuele gift overmaken op rekeningnummer  NL38 RABO 0351 2046 52 tnv. Zondagsschool ’t Mosterdzaadje te Ouddorp.