Update kerkdiensten

Bijgaand een update van de kerkvoogdij ten aanzien van kerkdiensten in Coronatijd.