Paasviering zondagsschool

Als zondagsschool mogen we nog steeds niet bij elkaar komen vanwege de beperkende maatregelen. Om toch de paasfeestviering van de zondagsschool op zondag 4 april te houden is in overleg met de kerkvoogdij besloten om deze in de Kerk te houden. Deze zal aanvangen om 14:30 u ’s middags. Gelet op de huidige omstandigheden is besloten om de zondagsschool niet in zijn geheel bijeen te laten komen. Daarom nodigen wij dan ook de kinderen uit de in de straten wonen met de letters A tm J.

Het programma is hier in te zien.