Jubileum zondagsschool

Op 10 januari 2021 was het 75 jaar geleden dat onze zondagsschool ’t Mosterdzaadje is opgericht. Als bestuur hebben we erover gedacht, hoe we dit jubileum niet ongemerkt voorbij zouden laten gaan. Gezien de huidige maatregelen in verband met het coronavirus kunnen we dit niet doen op de manier die we zouden willen. In overleg met de dominee en de kerkenraad is besloten toch in een kerkdienst aan dit jubileum aandacht te schenken. Deze kerkdienst zal worden gehouden op D.V. zondag 17 januari 2021 in de morgen. In deze kerkdienst kunnen gezien de huidige maatregelen niet alle kinderen van de zondagsschool worden uitgenodigd. De kerkdienst zal daarom toegankelijk zijn voor de mensen die hiervoor worden uitgenodigd. Als bestuur hopen wij dat u met uw kinderen deze kerkdienst zult meeluisteren. Als bestuur van de zondagsschool zullen wij ons ook beraden hoe wij in een later stadium met de kinderen aan dit jubileum nog aandacht kunnen schenken. Namens het bestuur en leiding van de Zondagsschool een gezegende kerkdienst toegewenst.