Kerkdiensten

Bijgaand een schrijven van kerkenraad en kerkvoogdij d.d. 10 oktober 2020 n.a.v. de meest recente ontwikkelingen.