Extra diensten

Beste gemeenteleden van de Hersteld Hervormde Gemeente van Ouddorp,

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

De kerkenraad heeft besloten met ingang van D.V. zondag 26 juli, vooralsnog voor de zomerperiode, ‘s zondags een extra eredienst te beleggen. Deze dienst wordt ’s middags gehouden, aanvang 14.30 uur. Voor het kunnen bijwonen van de dienst wordt rekening gehouden met een prioriteitsstelling en wel als volgt:

  1. Allereerst komen in aanmerking de gemeenteleden die zich hebben opgegeven voor de ochtenddienst of avonddienst en die deze niet kunnen bijwonen in verband met een te groot aantal aanmeldingen. Zij worden automatisch ingedeeld voor de middagdienst.
  2. Vervolgens komen in aanmerking alle belangstellenden van buiten de eigen gemeente. Zij dienen uitsluitend en alleen op maandag, direct voorafgaand aan de dienst(en), zich aan te melden via onze website: hhgouddorp.nl
  3. Ten slotte komen voor de resterende plaatsen in aanmerking de gemeenteleden die zich specifiek voor de middagdienst aanmelden. Dit kan dus naast aanmelding voor de morgen- of avonddienst.

Verder is besloten de woensdagavonddiensten vanaf D.V. woensdag 29 juli voor iedereen open te stellen. Het aanmelden hiervoor dient op de gebruikelijke wijze plaats te vinden.

Wij stellen het op prijs als u dit berichtje zou willen delen met mede-gemeenteleden. Bij voorbaat bedankt.

Met een zegenbede en hartelijke groet van uw en jouw kerkenraad.