Zingen in de kerk

Lees hier een artikel van de kerkvoogdij aangaande zingen in de kerk.