Meisjesclub

Informatie seizoen 2017/2018

Hartelijk welkom in het nieuwe seizoen (uitnodiging).

Zo als elk jaar hebben we 2 thema’s waar met jullie over na willen denken.  Op de volgende datums houden wij onze clubavonden:

In 2017 over Jezus en…                                            In 2018 over Beroepen

8 september Zijn roeping                                           19 januari Muzikant
22 september De Zaaier                                            2 februari Pottenbakker
6 oktober Zijn macht over de duivel                          16 februari Wijngaardenier
27 oktober Zijn macht over de dood                          9 maart Wapendrager
10 november Met innerlijke ontferming bewogen      23 maart Zaaier
24 november Jezus en rijk zijn                                  n.t.b. Afsluitingsavond
8 december Vertelling nav project                              n.t.b. Kinderappèl
22 december Kerstavond

Wij vinden het erg fijn om samen met jouw na te denken  hoe de Heere gewerkt heeft  in het leven van  deze personen . Kom jij ook ontdekken wat de Heere ons wil leren ?

Kom jij ook ?

Wie zijn wij : Meisjesclub Mirjam;logo_meisjesclub

Wat doen wij : Wij openen de Bijbel, zingen en bidden;

Waarom doen wij dat : Wij willen met elkaar luisteren wat de Heere ons door zijn Woord wil leren;

Waar zijn wij te gast : In een van de zalen van Eben Haëzer Preekhillaan 3 in Ouddorp;

Wanneer club : Vanaf begin september tot april van 19.00 – 21.00 uur op vrijdagavond 1 x per twee weken;

Voor wie : Meisjes van de basisschool groepen 7 + 8;

Hoe ziet een avond eruit: Na het welkom zingen en bidden wij met elkaar. De vertellingen gaan altijd over een thema daarom lezen wij eerst het Bijbelgedeelte wat over dat thema gaat. Na de vertelling hebben we een verwerking en proberen we de kern uit het verhaal te halen en die te onthouden. Na de vertelling gaan we iets creatiefs doen of een spel .Je krijgt ook iets te drinken met een traktatie die jullie om de beurt mee mogen nemen.

Wat zijn de kosten : voor een seizoen wordt € 15,00 gevraagd daar betalen we het drinken van en de creatieve dingen. Ouder[s] worden gevraagd dit over te maken naar rekening NL72 RABO 0142 7769 39 t.n.v. Jeugdwerk HHG Ouddorp. Vermeld de naam en de club waar uw kind op zit;

Wij als leiding vinden het erg fijn als jij ook komt!

Groetjes van :
Jannie Grootenboer [secretariaat], mail: meidenclubmirjam[at]hhgouddorp.nl, tel. 683850, adres: Duinkerkerweg 41 3253 AJ Ouddorp;
Gerda Mierop; mail: gerdamierop[at]hotmail.com;
Margriet Groenendijk, tel. 684704;
Simone Voortman, mail: sevoortman[at]solcon.nl, tel. 683143;
Ellen Meijer.

De kern van de Bijbel vinden we in Johannes 3 : 16:
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijnen eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die Hem gelooft , niet verderve, maar het eeuwige leven hebben.

Deze boodschap stellen wij centraal op elke clubavond .