Mannenvereniging

De vereniging is als Hervormde Mannenvereniging ‘Agur’ opgericht op 29 juni 1981.
De vereniging telt momenteel ongeveer 18 leden. Het vergaderseizoen loopt van begin oktober tot begin mei. De bijeenkomsten zijn op maandagavond om de twee weken van 19.30 u tot 21.30 u. Na de gebruikelijke zaken van huishoudelijke aard houdt één van de leden op vrijwillige basis een inleiding. Na de pauze wordt deze inleiding besproken.
Het bestuur is als volgt samengesteld:

Dhr. C. van Wijk – voorzitter
Dhr. C. Grinwis- secretaris
Dhr. K. Hameeteman – penningmeester

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de voorzitter, dhr. C. van Wijk, Marijkeweg 14a, tel. 0187-682641.