Kerkenraad

De kerkenraad bestaat bij een volledige bezetting uit een predikant, acht ouderlingen en acht diakenen.
De predikant (of consulent) is voorzitter of preses van de kerkenraad. Eén van de overige kerkenraadsleden is secretaris of scriba. Daarnaast is één van de kerkenraadsleden aangewezen als assessor (algemeen adjunt). Tezamen vormen zij met een diaken het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad.

Voordat er verkiezingen van ouderlingen of diakenen plaatsvinden, worden de belijdende leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld om kandidaten, die naar hun mening voor de betreffende vacature in aanmerking komen, aan de kerkenraad voor te dragen. De uiteindelijke verkiezing geldt telkens voor een tijdvak van vier jaar. Volgens de Kerkorde mogen kerkenraadsleden drie aaneensluitende termijnen zitting hebben in de kerkenraad.

Het beroepen van predikanten geschiedt uitsluitend door de kerkenraad.

Wijkindeling

Wijk 1: Dijkstelweg, Groenedijk, Langedijk, Noordweg, Noordweg, Westduinweg, Westerweg, Havenweg, Hazersweg vanaf 27/32, Ouddorpse Haven, Stoofweg, Vissersstraat, Waterweg, Zuidweg, Klepperweg, Buiten Ouddorp.

Wijk 2: Achter ’t Hof, Bosweg, Bredeweg, Bieningen, Blauwesteen, Braamstove, De Gracht, De Kille, Duffelweg, Hoofdlandseweg, Kerkhoek, Maerenseweg, Oudenhil, Smalle Einde, Springert, Steenkreek, Steenweg, Vogelmeet, Volgerblok, ’t Voorste Blokkie, Vuurbaak, Zouthoek.

Wijk 3: Cichoreilaan, Diependorst, Heijburg, Meekrapweg, Preekhillaan, Pretoriuslaan, Rustburg, Schansweg, Spreeuwenstein, Stenenbaak, Zeebrekersweg.

Wijk 4: Hoge Pad, Molentienden, Vliedberglaan (incl. De Vliedberg).

Wijk 5: Bernhardweg, Bokweg, Emmaweg, Ireneweg, Koolweg, Margrietweg, Marijkeweg, Molenweg, Westvoorn, Wilhelminaweg.

Wijk 6: Alexanderstraat, Beatrixweg, Geleedststraat, Hermansweg, Julianaweg, Oosterweg, Oude Nieuwlandseweg, Prins Hendrikweg.

Wijk 7: Blomweg, De Punt, Doornweg, Dorpsweg, Kabbelaarsbank, Kelderweg, Klarebeekweg, Ossenhoek, Oudelandseweg, Port Zélande, Stelleweg, Vrijheidsweg, West Nieuwlandseweg, Wittestraat.

Wijk 8: Achterweg, Boompjes, Broekweg, De Kruse, , Dirkdoensweg, Dorpstienden, Duinkerkerweg, Eikenhof, Elzenhof, Hazersweg t/m 25/30, Hoenderdijk, Hofdijksweg, Molenblok, Oostdijkseweg, Parklaan, Raadhuisstraat, Spaanseweg, Stationsweg, Van Kerkwijkhof, Weststraat.