Kerkvoogden en notabelen

Zorgt de kerkenraad voor de geestelijke belangen van de gemeente, de kerkvoogdij is er voor de stoffelijke zaken. Kerkvoogden zorgen voor de geldelijke middelen die nodig zijn tot de instandhouding van de eredienst. Ook beheren zij het kerkgebouw en de pastorie en dragen zorg voor de goede orde tijdens de kerkdiensten. In goed overleg met de kerkenraad benoemen zij de collectanten, kosters en organisten. Tenslotte dragen ze zorg voor zowel de financiële administratie als de ledenadministratie van de gemeente.

Naast deze kerkvoogden bestaat een college van notabelen, die voornamelijk een adviserende rol hebben. Ook worden kerkvoogden door deze notabelen gekozen, voor een periode van vijf jaar.

Gegevens kerkvoogden en notabelen
Het college van kerkvoogden bestaat uit 5 personen, waarvan 1 voorzitter, 1 secretaris en 1 penningmeester.

De kerkvoogdij is te bereiken via het e-mailadres: kerkvoogdijhhgo[at]kpnmail.nl

Het postadres van de kerkvoogdij is:

Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Ouddorp
Postbus 173
3253 ZJ  Ouddorp

Het college van notabelen bestaat uit 10 personen, waarvan 1 voorzitter en 1 secretaris.

ANBI-gegevens
De ANBI-gegevens van de kerkvoogdij zijn hier te downloaden.

Gegevens Stichting Vermogensbeheer
ANBI-gegevens van de Stichting Vermogensbeheer zijn hieronder te downloaden:

Gegevens Stichting Vermogensbeheer