Giften en online collecteren

Omdat op dit moment de erediensten helaas niet bijgewoond kunnen worden, kunt u met behulp van onderstaande knoppen (via Ideal) uw bijdrage aan de collecten, zoals deze worden afgekondigd in de diensten, overmaken. Graag bevelen wij de collecten hartelijk in uw milddadigheid aan. Omdat deze betalingen per transactie kosten met zich meebrengen, vragen wij u zoveel mogelijk per gezin en per maand uw bijdrage over te maken. Maakt u liever gebruik van een overschrijving? Hieronder vindt u de rekeningnummers:
Rekeningnummer kerkvoogdij: NL18RABO0314145192
Rekeningnummer diaconie: NL28RABO0314145206

Klik om een gift voor de diaconie over te maken
Klik om een gift voor de kerkvoogdij over te maken

Diverse gemeenteleden hebben aangegeven het lastig te vinden om te bepalen of een collecte thuishoort bij de kerkvoogdij of de diaconie. Om u daarin behulpzaam te zijn vindt u hieronder een lijst met collecten die vallen onder de diaconie en onder de kerkvoogdij. Achter deze collecten staat ook een afkorting die u aan uw collecteomschrijving kunt meegeven, zodat het door u beoogde doel ook daadwerkelijk wordt bereikt.