Diaconie

De diakenen zijn in hoofdzaak geroepen tot de dienst van de barmhartigheid. Naast het voorzien in de nood van personen en gezinnen, wordt dit in praktijk gebracht door vertegenwoordiging in diverse zorginstellingen. Verder zorgen ze voor het bijeen brengen van de benodigde gelden voor het uitoefenen van het diaconaat binnen de eigen gemeente en in en buiten Nederland. Ook zijn de diakenen betrokken bij het huisbezoek.

Het college van diakenen is als volgt samengesteld:
M. Aleman, Bernhardweg 13, 3253 BC, tel. 682743
J. K. Grinwis, Vrijheidsweg 4, 3253 LS, tel. 681895
S. J. J. Grootenboer (secr.), Duinkerkerweg 41, 3253 AJ, tel. 683850
L. E. Klijn (voorz.), Pretoriuslaan 63, 3253 VP, tel. 684205
W. Redert, Duikerkerweg 2a, 3252 AJ, tel. 682194
H. Tanis (penningm.), De Gracht 14, 3253 EC, tel. 683851
C. A. Grinwis, Bieningen 1, 3253 EA, tel. 684085
W. P. Tanis, Westvoorn 1, 3253 BZ, tel. 682904

Vrijwillige diaconale thuishulp ‘Zorgsaam’
De diaconale vrijwillige thuishulp ‘Zorgsaam’ zorgt voor de coördinatie van diaconale thuishulp binnen de gemeente incl. ouderenbezoekwerk en kerkauto. De coördinatrices van  ‘Zorgsaam’ zijn:
Mevr. R. Grinwis, Zeebrekersweg 11, 3253 VS, tel. 682277
Mevr. I. Akershoek, Meekrapweg 8, 3253 VN, tel. 681940

Download hier informatie over de ANBI status van de diaconie.