Uitzendingen

Dankbaar en blij zijn wij, dat de doordeweekse uitzendingen in een behoefte voorzien. Het is de bedoeling dat de komende weken iedere dag een nieuwe uitzending wordt opgenomen. Deze wordt in de loop van de dag één of twee keer herhaald. De bedoeling van de herhaling is, dat mensen die de ene of de andere keer de uitzending niet kunnen horen, omdat zij dan de nodige zorg krijgen, alsnog de gelegenheid daarvoor krijgen. De uitzendingen worden gewaardeerd. We mochten ook horen dat deze zo gezegend worden, dat mensen ’s nachts nog Psalmen liggen te zingen van Gods overstelpende goedheid. Hij gedenkt in Zijn toorn nog aan Zijn vrij ontfermen. Dat is om diep onder weg te zinken in verootmoediging en verwondering. ‘Het zijn de goedertierenheden des HEEREN, dat wij niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden geen einde hebben’ (Klaagliederen 3:22).

Uitzendingen:

Zondag09.30 uurKerkdienst
14.30 uurVertelling zondagsschool
18.30 uurKerkdienst
Maandag10.30 uurMeditatie ds. H. Juffer
15.00 uurMeditatie ds. H. Juffer (herhaling)
19.00 uurMeditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Dinsdag10.30 uurMeditatie ds. H. Juffer
15.00 uurContactmiddag ds. A. P. Muilwijk en oud. A. J. Nelis
19.00 uurMeditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Woensdag10.30 uurVerhaal ouderling A. J. Nelis
15.00 uurVerhaal ouderling A. J. Nelis (herhaling
19.00 uurMeditatie ds. A. P. Muilwijk
Donderdag10.30 uurMeditatie ds. H. Juffer
15.00 uurMeditatie ds. H. Juffer (herhaling)
19.00 uurMeditatie ds. H. Juffer (herhaling)
Vrijdag10.30 uurMeditatie ouderling A. C. Lokker
15.00 uurMeditatie ouderling A. C. Lokker (herhaling)
19.00 uur Meditatie ouderling A. C. Lokker (herhaling)
Zaterdag10.30 uurVerhaal ouderling A. J. Nelis
15.00 uurVerhaal ouderling A. J. Nelis (herhaling)
19.00 uurZaterdagavondoverdenking ds. A. P. Muilwijk